Teyodisiya

Hulyo 17, 2009

Ang teyodisiya ay isang sangay ng pilosopiya na nakatuon sa pag-aaral ng Diyos at mga bagay tungkol sa Diyos sa pamamagitan lamang ng pangangatwiran. Taliwas sa teyolohiya, ito ay hindi gumagamit ng katotohanan mula sa rebelasyon o tradisyon ng relihiyosong institusyon. Ang rebelasyon o tuwirang paghahayag ng Diyos ng kanyang sarili sa tao ay maaring makita sa Bibliya, Koran at iba pang mga sulatin ispiritwal. Ito ay maari ring magmula sa mga propeta, ispiritwal na guro at mga dalubhasa sa relihiyon.

Sa larangan ng teyodisiya, walang puwang ang Bibliya at kapangyarihan ng rehiyosong institusyon. Ang pinagtatalunan dito ay ang katwiran at ang pagtahak sa katotohanan sa pamamaraan ng tao.

Kadalasang pinag-aaralan sa teyodisiya ay ang kalikasan ng Diyos, katangian ng Diyos at relasyon ng Diyos sa uniberso.

Dahil sa mabilis na pagsulong ng teyolohiya sa pandaigdigang kamulatan, napag-iwanan na ang teyodisiya. Gayunpaman, ang kahalagahan nito ay di matatawaran lalo na sa pakikipag-usap sa mga pagano at mga ateyista na mga pawang di naniniwala sa owtoridad ng Biblia at Koran. At dito rin mabibigyan ng paghahambing na ang relihiyong pinaniniwalaan ay di nalalayo sa tamang pangangatwiran.

Advertisements
Safehouse Infoshop

leaks of an un-boxed mind

densio

Just another WordPress.com site

Picturesque

release the endorphin

Pinay

I don't want to be defined

Likha ng Kamay

Artisans of the Aborlan Arts Program

sibaltan

a peaceful village by the sea ~ east el nido, palawan

Retired? No way!

Discovering my new island home

iskul ob pilosopi

imbitasyon na tayo'y mag-isip..

Mga Sulating Pilipino

...mga larawang isina-titik

kuntra krusada

Laban sa Kultura ng mga Hari

Bagong Pananaw

Ang paglalakbay ni Fransisko Kiamko (Pagtuklas sa Isang Moralidad na Hindi Nakabatay sa Tradisyunal na Diyos o Relihiyon)

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.