Sikolohiyang Pilosopikal

Hulyo 7, 2011

Nagsimula ang sikolohiya bilang pilopiya bago ito naging agham. Ipinanganak ito sa kulturang Griyego halos kasabayan ng pagsilang ng metapisika. Makikita din ito sa mga gawa ng mga naunang pilosopong Griyego na sila Thales at Plato. Ang sinulat ni Aristotle na De Anima ay halimbawa ng sikolohiyang pilosopikal. Ang salitang sikolohiya ay nagmula sa mga salitang Griyego na psykhe na ang ibig sabihin ay “hininga” o “kaluluwa” at logos na ang ibig sabihin ay “pag-aaral ng.”

Ang sikolohiyang pilosopikal ay nakatuon sa kalikasan ng tao, bilang katawang materyal at pag-iisip na imateryal. Dito nabuo ang konsepto ng kaluluwa na inihahalintulad sa hininga ng maraming kultura sa buong mundo. Tinatalakay dito ang relasyon nito sa katawan sa larangan ng paggalaw, pandamdam, kamalayan at buhay.

Nagsimulang maghiwalay ang sikolohiya sa pilosopiya noong itinayo ang mga laboratoryo para sa pananaliksik sa sikolohiya. Noong 1879, itinayo ni Wilhelm Wundt ang unang laboratoyo para sa experimental psychology. Nakita ng mga siyentipiko noon ang halaga ng eksperimento at mga obserbasyong empirikal sa pag-aaral ng kaisipan at emosyon.

Sa pagsilang ng sikolohiya bilang agham, nahati ang sikolohiya sa dalawa: ang sikolohiyang eksperimental at sikolohiyang rasyunal. Sa pag-usad ng panahon, mas naging popular ang sikolohiyang eksperimental at ang terminong sikolohiya ay naging magkasing-hulugan sa sikolohiyang eksperimental.

Sa sikolohiyang agham, naka-pokus ang paksa sa pag-uugali ng indibidwal, problemang emosyonal at kalusugan ng pag-iisip. Napalawig lalo ang disiplinang ito ng mga siyentipikong sina William James at Sigmund Freud. Dahil dito marami ang mga natuklasan at nalunasan ang iba’t ibang sakit sa pag-iisip at problema sa emosyon.

Sa panahon ngayon, mangilan-ngilan na lamang ang nag-aaral ng sikolohiyang rasyunal. Ngunit ang kahalagahan nito ay di pa rin mababalewala bagamat tila napag-iiwanan na ng panahon at di na “uso.” Maaaring malayo na ang narating ng sikolohiyang agham, ngunit may isang bagay sa sikolohiya ang hindi kailanman maisasalang sa eksperimento…  …ang kaluluwa.

Advertisements
Safehouse Infoshop

leaks of an un-boxed mind

densio

Just another WordPress.com site

Picturesque

release the endorphin

Pinay

I don't want to be defined

Likha ng Kamay

Artisans of the Aborlan Arts Program

sibaltan

a peaceful village by the sea ~ east el nido, palawan

Retired? No way!

Discovering my new island home

iskul ob pilosopi

imbitasyon na tayo'y mag-isip..

Mga Sulating Pilipino

...mga larawang isina-titik

kuntra krusada

Laban sa Kultura ng mga Hari

Bagong Pananaw

Ang paglalakbay ni Fransisko Kiamko (Pagtuklas sa Isang Moralidad na Hindi Nakabatay sa Tradisyunal na Diyos o Relihiyon)

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.